ENNEAGRAMMET

Automatisk adfærd og reaktion

Enneagrammet giver et rigtig godt indblik i vores automatiske adfærd. Dvs det er en adfærd eller reaktion som vi ikke altid er bevidst om. Men ved at lære om denne automastiske reaktion/adfærd har vi faktisk mulighed for at ændre den til en mere bevidst handling som ofte er mere hensigtsmæssig.Konflikter og misforståelser

Vi kender alle til konflikter og misforståelser og når vi ikke forstår vores egne eller andres handlinger og reaktioner opstår konflikter og uoverensstemmelser som kan være svære at få løst. I de automatiske reaktioner har vi nemlig vores types "briller" på men via bevidsthed kan vi ændre den adfærd og reagere mere indsigtsfuld og hensigtsmæssigt. Her er Enneagrammet et fantastisk værktøj til at give indblik og forståelse for hvordan vi selv og andre typer af mennesker handler og reagerer og netop den indsigt gør at vi kan håndtere uoverensstemmelser og konflikter på en mere hensigtsmæssig måde eller måske helt undgå uoverensstemmelserne. Vores dybeste værdier, ønsker og reaktioner er vigtig viden for os og vores partner.Parterapi - parterapi i hillerød, parterapi i nordsjælland

De 9 typer har følgende personlighedsoverskrifter: 


1.  Disciplineret perfektionist  

2. Betænksom hjælper  

3. Effektiv udretter  

4. Intens individualist  

5. Stille specialist  

6. Loyal skeptiker  

7. Entusiastisk visionær  

8. Aktiv udfordrer  

9. Tilpassende fredsskaber

"Vor tids bedste udviklings-værktøj"

ENNEAGRAMMET i terapien

Enneagrammet er en model som beskriver 9 personlighedstyper. De 9 forskellige typer beskrives på baggrund af adfærd, reak-tioner, værdier, overbevisninger. motiva-tioner mm. De 9 typer er grundtyperne og herefter kan vi sammenligne os på kryds og tværs af Enneagrammet. Det er et psyko-logisk stærkt værktøj i udviklingen og forståelsen af os selv og vores relationer.


Enneagrammet indeholder hver types basis-frygt/basisønske i livet dvs. det vi ubevidst reagere udfra. Det giver også et godt indblik i vores motivationer, egostruktur, udvikling/ fastholdelse og helt grundlæggende hvad vi styre og reagere udfra.


Kort sagt et fantastisk redskab i terapien!

Parterapi - hvordan foregår terapien, parterapi hos Helene Morsing

iEQ9 enneagramtest - tag en persontype test og kom igang med din/jeres udvikling med det samme

iEQ9 Enneagram test er en af de mest gennemarbejdede og valide test der er på markedet. Den er udviklet af de bedste og mest førende inden for Enneagrammet i verden.


Testen resulterer i en rapport på 20 sider og den afspejler motivation for vores adfærd, stress og belastning profil, typiske tænke-, handle- og følelsesmønstre, blinde punkter, styrker og positive kvaliteter, svagheder og udfordringer samt udviklingstips og tilpassede råd på disse egenskaber.

Rapporten bruges i en individuel coaching så din indsigt og udvikling kan starte med det samme.


Testen er også meget nyttig i forhold til at forstå og udviklet parforholdet. Den omfattende rapport giver jer et godt billede af jeres personlige karakteristika og dermed et udgangspunkt i hvordan I kan udvikle jer sammen, være mere opmærksomme, forstå hinanden bedre, og hvordan I kan håndtere jeres udfordringer på en mere hensigtsmæssig måde.

Hvis du har en partner/kæreste/ægtefælle/samlever i dit liv, kan I nu købe en iEQ9 Enneagram Par Rapport (48 sider), som er et genialt værktøj til at stille skarpt på jeres fælles relation. Den omfattende rapport giver jer et overskueligt indblik i vigtige områder i parforholdet, både hvad angår jeres positive samspil og jeres potentielt mest udfordrende områder. I får masser af input til hvad I kan være mere opmærksomme på, forstå ved hinanden og hvordan I kan tilgå jeres udfordringer på en kærlig og imødekommende måde.

Med en iEQ9 certificering er jeg uddannet i at anvende den mest valide

Enneagramtest i verden samt at give tilbagemelding, sparring eller coaching i

forhold til test resultatet og videreudvikling.

BESTIL ELLER FORESPØRG PÅ iEQ9 ENNEAGRAMTESTEN HER

Helene Morsing - Relation- og Parterapeut samt Kognitiv coaching og konflikthåndtering. Ring 20 16 46 26 eller send en mail på: helene@helenemorsing.dk

unsplash