Børn og opdragelse
Parterapi - parterapi i hillerød, parterapi i nordsjælland

Er I uenige om opdragelsen af jeres børn? Det er måske ikke så mærkeligt. Mange gange kommer vi fra forskellige familiemønstre og heri også opdragelse af børn. Vi har som børn stået på første række da vores forældre øvede opdragelse på os. Derfor har vi en tendens til at overtage vores forældres syn på opdragelsen uden at stille spørgsmålstegn ved vores egne værdier og rollen som forældre.


Det kan give gnister i parforholdet og det kan være svært at blive enige om, hvad der er rigtigt og forkert.

OPDRAGELSE AF BØRN KAN GIVE UDFORDINGER I PARFORHOLDET

Uanset om I kun har været forældre i nogle år eller om I har store teenagere derhjemme, er det en rigtig god ide at være nysgerrige på hinanden. Hvordan var det at være barn hjemme hos dig? Hvordan blev du trøstet af din mor og far? Gjorde I noget sammen som familie? Osv osv. En god øvelse til at vække barnet i dig selv for at mærke hvordan du blev set og hørt i din familie. I parterapien vil vi netop kigge på dette. Hvordan er jeres mønstre og adfærd både i parforholdet men også i den opdragende rolle. Hvad ligger der under reaktionerne og forskelligheden i opdragelsen og hvordan kan I komme til at stå mere balanceret i jeres fælles opdragelse og over for hinanden. Forståelse og indsigt i jer kan give et bedre billede af hvorfor I opdrager som I gør.

#børneopdragelse

#uenige

#forskellige

Helene Morsing - Relation- og Parterapeut samt Kognitiv coaching og konflikthåndtering. Ring 20 16 46 26 eller send en mail på: helene@helenemorsing.dk

unsplash